- för ett helt år! SIMKORT TILL ÅTELKAMERA BUTIKEN