Köp- och Leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig och Unito AB (hädanefter ”Unito AB”, ”Åtelkort” eller ”vi”), org. nr 556898-7530, när du gör en beställning på www.atelkort.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Genom att genomföra köp och använda Webbplatsen förbinder du dig till följande Villkor. Vi rekommenderar därför att du läser igenom Villkoren noga innan du genomför en beställning.

Avtal och beställning

För att kunna genomföra beställningar på Webbplatsen behöver du vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Unito AB levererar varor till hela världen, med undantag för, men ej begränsat till, länder, individer och/eller företag som av Telia Company AB (556103-4249), EU och/eller, men inte begränsat till myndigheter som anser att Unito AB inte kan/får eller avråds att leverera till. Beställningen är inte genomförd förrän du klickar på ”Slutför köp”. Unito AB äger rätten att neka leverans av en slutförd beställning om Unito AB, dess leverantörer eller svensk myndighet anser att köparen eller mottagaren på något sätt, men ej begränsat till, kan skada, misskreditera eller påverka ett varumärke negativt, om köparen anses olämplig att äga produkten eller om det finns misstanke om missbruk av produkten. Köpet kommer att makuleras och köparen ersätts till fullo förutom eventuella transaktionskostnader eller andra, men ej begränsat till, direkta kostnader för Unito AB som är direkt relaterat till just det köpet. Det sker efter att Unito AB meddelat kunden via e-mail.

När vi tagit emot och bekräftat din beställning skickar vi en orderbekräftelse till den mailadress du anger i beställningssteget. Var därför noga med att ange rätt mailadress. Denna orderbekräftelse fungerar sedan som ett kvitto på ditt köp. Vi rekommenderar därför att du sparar denna handling. Där kan du även hitta Unito ABs kontaktinformation vid eventuella frågor. Er orderhistorik finns även på Mina Sidor.

Om felaktiga leverans- eller personuppgifter anges förbehåller vi oss rätten att neka din beställning. Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att polisanmälas.

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol ska inte detta påverka återstående villkors giltighet.

Unito AB skall endast ses som en distributör av de produkter eller tjänster som säljs på Webbsidan. Efter att Unito har levererat en korrekt produkt eller tjänst från Telia Company AB (556103-4249) kommer produkten eller tjänsten hanteras, administreras av Telia Company AB (556103-4249) som i fortsättningen nu ska anses vara ansvarig för prestanda, funktion och/eller i övrigt förväntade tjänster. Köparen kommer nu anses vara en kund hos Telia Company AB (556103-4249) och/eller dess associerade företag. De tjänster eller produkter som är kopplade eller associerade med produktens funktion, prestanda eller, men ej begränsat till, något som är utanför Unito ABs kontroll kan ej anses vara Unitos ansvar eller på något sätt hållas ansvariga för dess funktion, prestanda eller, men ej begränsat till, något som uppstår efter att produkten eller tjänsten mottagits av köparen. När produkten eller tjänsten nyttjas av köparen skall Unito inte längre anses vara leverantör, ansvarig eller på något sätt ha skyldigheter gentemot köparen gällande de tjänster eller produkter som köparen nyttjar.

Betalning

Köp av Unito AB från www.atelkort.com hanteras av PayPal. Vi levererar varor endast mot kortköp (Visa/Mastercard, Diners och American Express). Unito AB hanterar inte själva några person- eller kreditkortsnummer utan detta administreras av PayPal.

På Webbplatsen betalar du säkert med Visa, Mastercard, Diners och American Express via internet via vår betalningspartner PayPal, de hanterar kortbetalningen genom krypterad förbindelse. Vi tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Så fort korttransaktionen har godkänts börjar dessa Villkor att gälla. Vid utebliven betalning kan köpet komma att hävas av Unito AB.

Alla varor förblir Unito ABs egendom tills full betalning är erlagd. Detta gäller även om varan har levererats till postombud men ej hämtats ut.

Priser

I enlighet med tillämplig lagstiftning är alla priser som anges på Webbplatsen inklusive moms. Ett SIMkort säljs inte med moms vid försäljning utan eventuell momsredovisning efter er förbrukning får ni som kund begära ut av den operatör som tillhandahåller tjänsten, i vår fall är det Telia Company AB (556103-4249). Priserna inkluderar eventuella betalnings- och fraktavgifter för leveranser inom Sverige, men inte fraktavgifter för leveranser utanför Sverige, vilka anges separat på Webbplatsen i Kassan och syns innan ni slutför er betalning. Det pris som anges vid köptillfället i kassan är det pris som gäller för köpet.

Produktinformation och immateriella rättigheter

Unito AB kan komma att ändra priser, leveranskostnader och ändra produktinformation utan särskilt meddelande därom. Produktbilderna på Webbplatsen syftar till att återspegla produkten i största möjliga mån. Vi kan dock inte garantera en exakt återspegling, och bilderna ska endast ses som illustrationer. Vi reserverar oss även för eventuella fel som kan förekomma på Webbplatsen. Beroende på vilken dator du använder och vilka inställningar du valt på din dator kan bildernas kvalité variera.

Om en produktinformation är felaktig har du rätt att reklamera varan, om inte felet är uppenbart vid köptillfället. Unito AB ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

De immateriella rättigheter på Webbplatsen, såsom varumärken och upphovsrätt, som tillhör Unito AB får inte användas i kommersiellt syfte utan särskilt skriftligt medgivande från Unito AB eller dess licensgivare. Informationen på Webbplatsen är vidare skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar.

Leveranser och fraktkostnader

Leverans av order

Unito AB använder sig av en tredjepartslösning för leveranser och det kan eventuellt stå en annan avsändare än Unito eller åtelkort.com på försändelsen. Detta är för att avsevärt snabba på leverans av er order. Så fort vi mottagit och bekräftat din order skickas beställningen automatiskt till vår distributör som i sin tur skickar den om möjligt redan kommande vardag. Normal leveranstid för en order är 1-3 arbetsdagar. Leverans sker med spårbart brev av vår tredje partsleverantörs förvalda fraktbolag.

Om en vara skulle vara tillfälligt slut kontaktar vi dig om leveranstiden följaktligen skulle avvika från den utlovade.

Frakt och avgifter
För leverans som inte uthämtas förbehåller sig Unito AB sig rätten att debitera köparen i efterhand för eventuell uppkomna och direkt relaterade kostnader till den avgift som motsvarar den faktiska returfraktens kostnad. Inom Sverige skickas leveranser kostnadsfritt utan fraktavgift. Inom EU/ESS eller övriga världen tillkommer en fraktavgift som anges i Kassan innan betalning sker.

Ångerrätt/Öppet köp

Enligt distans och hemförsäljningslagen har du som kund en ångerrätt på 14 dagar. Unito AB erbjuder dig som kund 30 dagars bytesrätt/öppet köp för oanvända varor från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att varan och dess originalförpackning återsänds i samma skick som när du tog emot varan och den inte har använts i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper eller funktion. Skulle du ha hanterat produkten utöver detta har Unito AB rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering. För SIMkort som är aktiverade kommer inte summan att återbetalas då den anses som en aktiverad och utnyttjad tjänst.

För att utöva ångerrätten i tid krävs att du skickar ett meddelande till oss om att du tänker utnyttja ångerrätten. Kontakt till oss ske per mail till order@atelkort.com och meddela din retur.

Om du vill returnera en vara står du själv för returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du mottagit produkten samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Unito AB.

Unito AB återbetalar det belopp som du betalat för varan när du utövat din ångerrätt. Beloppet betalas tillbaka snarast från det datum vi tog emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att varan tagits emot eller att du kan visa att varan har sänts tillbaka. Unito AB har emellertid rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde samt uppkomna transaktions-, och fraktkostnader. 

Återbetalningen kommer att ske till det betal- eller kreditort som användes vid betalningen av köpet eller om det erbjuds andra alternativ från PayPal. Det är inte möjligt att begära återbetalning på annat sätt än ovan eller till annat kort, detta är på grund av att Unito AB inte hanterar betalning- eller kunduppgifter för återbetalning utan det sker via PayPal som levererar betaltjänsten. 

Reklamation och avbeställning

I enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning har du 3 års reklamationsrätt för varor som du köpt på Webbplatsen. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga på det sätt som beskrivs i lag. Unito AB ansvarar bara för felet om det är ursprungligt, det vill säga om felet funnits i varan redan när du tog emot den. Om det föreligger ett fel i beställd vara som du vill göra gällande ska du, så snart som möjligt efter att felet upptäckts, kontakta Unito AB antingen via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Oavsett när du reklamerar måste du emellertid kunna styrka att det faktiskt finns ett fel i beställd vara.

Vid fel på en vara kan du tillfälligt behöva bekosta returfrakten men vi ersätter dig för detta när vi har tagit emot och godkänt reklamationen. Vi kompenserar även dig för den reklamerade varan i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. I första hand har Unito AB emellertid rätt att avhjälpa felet och i andra hand leverera en helt ny felfri vara. Om något av dessa alternativ inte är aktuella återbetalas beloppet. Unito AB kan komma att neka reklamationer om det visar sig att varan inte är felaktig.

Om du som kund skulle uppleva att leveransen är osedvanligt försenad och som en konsekvens av detta inte längre vill genomföra köpet, åligger det dig att göra en avbeställning. I de fall vi redan har hunnit skicka försändelsen måste du ta emot varan. En avbeställning är endast giltig om du har erhållit en bekräftelse från Unito AB via mail.

Om en vara inte längre säljs har Unito AB rätt att avbeställa köpet och återbetala hela beloppet. Om en motsvarande vara finns tillgänglig kommer Unito AB att informera dig om det.

Faktisk leverantör av köpt tjänst

Unito AB skall endast anses som en distributör av Telia Company AB (556103-4249)s tjänster som är kopplade till produkten.

Garanti

Eftersom Unito AB är återförsäljare och distributör gäller den garantitid som avses för varje tillverkare av respektive produkt. Notera att garanti för produkter endast avser ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppkommer senare vid egen användning och som kan innefatta bland annat ombyggnation eller dylikt.

Var noga med att spara orderbekräftelsen eftersom denna gäller som garantibevis för respektive produkt. I vissa fall kan en produkt omfattas av en särskild garanti som lämnats av en tillverkare. I sådana fall repareras eller ersätts produkten av tillverkaren på dennes bekostnad.

Personuppgifter

Unito AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan hitta information om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy, som du också godkänner i samband med att du genomför en beställning.

Force majeure

Unito AB ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Unito ABs kontroll. Som sådana omständigheter räknas bland annat statlig intervention, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer, att vi eller våra leverantörer skulle vara utsatta för kriminell verksamhet samt ny eller ändrad lagstiftning.

Tillämplig lag och tvist

Villkoren tolkas i enlighet med svensk lag.

Vi på Unito AB försöker alltid lösa eventuella klagomål direkt med våra kunder. Om vi trots allt inte lyckas lösa ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Unito AB följer alltid nämndens rekommendationer. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm.

Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ändringar

Villkoren uppdateras kontinuerligt av Unito AB. Vi ber dig därför att se över Villkoren varje gång du gör en beställning på Webbplatsen.

Bolagsinformation

Unito AB (556898-7530)

Norbergsgatan 6

22354 Lund

Sverige

Kontaktuppgifter:

order@atelkort.com

Dessa Villkor uppdaterades senast 2019-02-27